Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Inzage dossiers RUP Alheembouw en aanvraag planologisch attest Barias

donderdag 11 juni
Het gemeentebestuur is wettelijk verplicht om informatie over bepaalde dossiers bekend te maken. We geven je graag de nodige info over deze dossiers: publieke bevraging RUP Alheembouw en openbaar onderzoek over aanvraag planologisch attest Barias

Aanvraag planologisch attest Barias

Met een aanvraag tot planologisch attest kan een bedrijf dat zonevreemd is of zonevreemd wil uitbreiden, aan de overheid vragen of zij een planwijziging wil overwegen.  Het attest dat de overheid afgeeft, spreekt zich uit over het behoud en de ontwikkelingsmogelijkheden van het bedrijf.  Daaraan gekoppeld maakt het attest ook duidelijk of er een planwijziging wordt opgestart of niet.
Afhankelijk van bepaalde voorwaarden kan de aanvraag tot planologisch attest worden beoordeeld door de Stad, de Provincie of het Gewest.

Momenteel organiseert het Vlaams Gewest (Departement Omgeving) een openbaar onderzoek van dertig dagen omtrent de aanvraag van het planologisch attest van het bedrijf Barias gelegen langs Ter Biest 15. Dit openbaar onderzoek loopt van 9 juni tot en met 8 juli 2020.

Alle info over inzage in dit dossier vind je hier.

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 'ALHEEMBOUW'

De gemeente heeft het voornemen om het gemeentelijke ruimtelijk uitvoeringsplan
Alheembouw te herzien in functie van een uitbreiding van de bedrijfssite Alheembouw.
Door de sterke groei van het bedrijf is er een vraag naar extra ruimte voor opslag in
open lucht. Hiervoor wordt in de eerste plaats onderzocht of een uitbreiding richting
Vyvestraat mogelijk is.
In deze herziening wordt ook de garage Hugo Bol opgenomen en de woningen langs
de Roeselarestraat die tussen deze twee bedrijven gelegen zijn.

Alle info over de publieke raadpleging en participatiemoment in dit dossier vind je hier.

Nieuwsoverzicht
Plan

Openingsuren & contact

Wonen & Omgeving

adres
Ieperstraat 1098840 Staden
Tel. tel.
051 70 82 01
Fax fax
051 70 42 86
e-mail

Deel deze pagina