Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Verbod op oppompen water uit waterlopen

donderdag 18 juni
Door de aanhoudende droogte is het waterpeil in enkele ecologisch kwetsbare waterlopen in West-Vlaanderen kritisch laag. Hierdoor geldt een verbod op oppompen van water uit waterlopen (captatieverbod).

Door de grote neerslag van de voorbije dagen wordt het verbod op het oppompen van water deels opgegeven. Vanaf 18 juni is het in Staden verboden om water op te pompen (of te capteren) uit de onbevaarbare waterlopen gelegen in het Blankaartbekken. Een handig overzicht van de waterlopen vind je op de interactieve kaart van provincie West-Vlaanderen.

Uitzonderingen op de regel

In deze twee situaties blijft beperkt oppompen wel toegelaten:

  • voor drinkwater voor het eigen vee op de weide;
  • voor beperkte captatie van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

Door de aanhoudende droogte raden we sterk aan om spaarzaam om te gaan met water. 

Meer info

Op de website van provincie West-Vlaanderen vind je steeds een laatste stand van zaken in verband met de waterschaarste en het daaropvolgende captatieverbod.

Nieuwsoverzicht