Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Help kruisbestuivers op weg

woensdag 20 mei
Op woensdag 20 mei, Wereld Bijendag, staan we even stil bij het belang van de bij. Hun bestaan staat onder druk. Daarom bundelen Gemeente Staden, Stad-Land-schap ’t West-Vlaamse hart, Inagro vzw en de Stadense imkers de krachten om deze kruisbestuivers op weg te helpen met tal van initiatieven.

Bijen zijn geen bijzaak

De bijen in België hebben het zwaar. En daar is op woensdag 20 mei, op Wereld Bijendag, extra aandacht voor. De laatste tien jaar vormen bestrijdingsmiddelen, veranderingen in landgebruik, elektromagnetische straling, nieuwe insecten en dodelijke parasieten een grote bedreiging voor de wilde bijen, hommels en honingbijen. Nochtans mogen we hun belang voor onze voedselzekerheid en biodiversiteit niet onderschatten! Ze zorgen voor bestuiving van drie vierde van alle voedingsgewassen. Zonder deze kruisbestuivers krijgen onder andere bloemen, appels, tomaten en aardbeien het lastig en verdwijnen ook heel wat wilde planten.

Kruisbestuivers tonen de weg

Om de openbare en private ruimte bijenvriendelijk in te richten, de bevolking te sensibiliseren en waar mogelijk bijen te monitoren, start Stad-Land-schap het project ‘Kruisbestuivers’. Staden stapt als één van de eerste gemeenten mee in dit verhaal. Niet alleen omdat ze het belang van biodiversiteit en kruisbestuivers erkent, maar ook omdat ze al ruime tijd initiatieven op poten zet om de wilde bijen, hommels en honingbijen te helpen. Inspanningen die in 2019 beloond werden met de titel van ‘bijenvriendelijke gemeente’.

Bloemenweides en bijenhotels als reddingsmiddel

Staden doet haar titel alle eer aan en gaat nu nog een stap verder. Om bijen en hommels te helpen bij hun zoektocht naar gevarieerder voedsel, zaaide ze in het najaar van 2019 wilde bloemenweides in op verschillende plaatsen in de gemeente. Onder andere aan het E. Dermautpark, de groenzone aan het AC/DC en de weide aan het Polderbos prijken ondertussen mooie bloemenweides. Twee van die drie locaties krijgen er nu ook nog een bijenhotel bij: het dak van het AC/DC en de weide aan het Polderbos. Voor het beheer en onderhoud van de bijenkorven wordt samengewerkt met Stadense imkers.

Bijenvriendelijke landbouw ondersteunen

Inagro vzw, het onderzoeks- en adviescentrum voor de land- en tuinbouw, kijkt hoe ze ook landbouwers kunnen ondersteunen om bijenvriendelijke landbouwpraktijken op te zetten. Dat kan door onbenutte akkerstroken in te zaaien als bloemenstrook. Niet alleen hommels en bijen varen er wel bij, maar ook natuurlijke vijanden die de landbouwteelt beschermen. Inagro vzw focust daarbij op bloemenmengels die afgestemd zijn op lokale teelten zoals bloemkool, prei, courgettes en wortelen. Ook de teeltvrije zone van één meter langs grachten en waterlopen lenen zich perfect als bloemenstrook. Geïnteresseerde landbouwers die bereid zijn vrijliggende akkerstroken of teeltvrije zones als bloemenstrook aan te leggen, kunnen zich kandidaat stellen via het online formulier. In ruil voor je engagement krijg je een gratis bloemenmengsel, een jaarlijkse maaibeurt van de bloemstrook in de teeltvrije zone en een natuurlijke akkerbestuiving- en bescherming.

Ook jij kan je bloemetje bijdragen!

De inspanningen om de bijenpopulatie te helpen, stoppen niet bij de landbouw. Elke inwoner kan letterlijk zijn bloemetje bijdragen in zijn of haar tuin. Wie geïnteresseerd is, kan terecht op www.weekvandebij.be. Deze website staat boordevol handige tips om tuinen bijenvriendelijk te maken. Wie geen tuin heeft, kan ook steeds een tegeltuintje aanleggen. De allerkleinsten onder ons kunnen spelenderwijs kennis maken met deze nuttige diertjes in de mobiele game HiveLife (gratis te downloaden in de Google play store en de App store).

Nieuwsoverzicht