Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Ruimtelijk Uitvoeringsplan 'Reconversie Ambachtelijke Zones' publieke raadpleging en participatiemoment

woensdag 18 december
De gemeente heeft het voornemen om voor een drietal bestaande ambachtelijke bedrijfssites te zoeken naar een aangepaste invulling. Graag horen we ook jouw mening. We voorzien een publieke raadpleging en drie participatiemomenten in januari.

De zoektocht naar een aangepaste invulling komt er met oog op een betere ruimtelijke integratie en/of een efficiënter gebruik van de beschikbare ruimte. 

Het betreft volgende locaties:

  1. Site Hoorelbeke, Diksmuidestraat 183 (voormalige garage Hoorelbeke)
  2. Site Trybou, Diksmuidestraat 118 (showroom en aanpalende werkplaatsen Trybou)
  3. ’t Paradijs met de sites Grodevan en Masschelein

Voor elk van deze locaties maken we een bestemmingsplan met voorschriften op, gebundeld in het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) ‘Reconversie Ambachtelijke Zones’.

Eerste fase: startnota en procesnota

In een eerste fase maakt de gemeente een startnota en procesnota op. De startnota omvat een analyse van de bestaande toestand en omvat een voorstel van ontwikkelscenario’s per locatie.

De procesnota geeft een overzicht van de diverse stappen in de opmaak van het plan.

Publieke raadpleging

Tijdens de publieke raadpleging die loopt van 20 december 2019 tot en met 17 februari 2020 kan iedereen de startnota en procesnota inzien en zijn opmerkingen en suggesties overmaken aan de gemeente.  Dit kan op verschillende manieren:

  • digitaal via info@staden.be
  • per brief aan het college van burgemeester en schepenen, Ieperstraat 109, 8840 Staden
  • tegen afgiftebewijs op het gemeentehuis van Staden.

De start- en procesnota liggen ter inzage in het gemeentehuis, tijdens de openingsuren, en kan je ook raadplegen via downloads.

Participatiemomenten

Er zijn participatiemomenten voorzien in de vorm van drie publieke zitdagen waar u terecht kunt voor info en vragen over de start- en procesnota.  Deze vinden plaats in het gemeentehuis van Staden op 7, 14 en 21 januari 2020, telkens van 16 tot 19 uur.

Nieuwsoverzicht
Plan

Openingsuren & contact

Wonen & Omgeving

adres
Ieperstraat 1098840 Staden
Tel. tel.
051 70 82 01
Fax fax
051 70 42 86
e-mail

Lees meer artikels over

Deel deze pagina