Beleid

Het beleid van Staden is opgebouwd volgens de visie en missie van de organisatie. Hierin bepalen we enerzijds onze identiteit 'Wat is Staden?' in de missie en anderzijds ons streefbeeld 'Waar staat Staden over tien jaar?' met de visie. 

Missie

Staden is een eigentijdse en samenhorige gemeente met drie unieke dorpskernen waar mens, landschap en bedrijvigheid in evenwicht zijn. Het is een dynamische, toegankelijke en vooruitstrevende gemeente waar welzijn en welvaart elkaar aanvullen.

Staden is gelegen op een kruispunt van mogelijkheden in het hart van West-Vlaanderen in de rand van stedelijk gebied en vormt tevens de poort naar de cultuur- en natuurrijke westhoek.

Visie

Als ambitieuze gemeente benut Staden ten volle haar groeipotentieel. Wij garanderen welzijn voor iedereen en zetten in op jonge gezinnen en ondernemers. Staden stimuleert het engagement van de burger op een inspirerende wijze. De gemeente creëert ontmoetingsruimte waarin we elkaar treffen in het midden en waarbij we verdraagzaam omgaan met elkaar.

De gemeente houdt de vinger aan de pols en communiceert open en transparant. Staden kent haar troeven, zet in op sterktes, innoveert en durft veranderen. Dit alles met een efficiënte inzet van middelen. Staden profileert zich als voorbeeld in de regio en zet zichzelf op de kaart. We worden een jonge frisse gemeente waar de burger trots op is.