Horecaruimte te huur

Oproep kandidaten

Het stationsgebouw in Staden heeft heel wat troeven: een mooie locatie, topomgeving, vlotte bereikbaarheid, mooie infrastructuur, terrasmogelijkheden … Tot op vandaag werd het verhuurd aan bewoners en verenigingen van Staden voor evenementen, vergaderingen en privéfeesten.

Het gemeentebestuur stelt het voormalig stationsgebouw ter beschikking voor een horecaconcept onder de vorm van een concessie. Om de kandidaten ruim te informeren over het pand en zijn horecamogelijkheden werd een kennismakingsdossier opgemaakt.

Interessant om weten

 • Adres: de Carninstraat 2, 8840 Staden
 • Bouwtechnisch:
  • centrale verwarming met aardgas en radiatoren;
  • nutsvoorzieningen zoals leidingwater, gescheiden riolering, TV – telefonie en datadistributie aanwezig;
  • geïsoleerd.
 • Ruimtes:
  • grote ruimte met bar;
  • aparte keukenruimte;
  • sanitair blok;
  • bergruimte op de verdieping;
  • groot en een klein terras.
 • De investering voor de inrichting van het horecagedeelte is ten laste van de uitbater (meubilair, keukeninrichting …)

Duurtijd en vergoeding

De duurtijd van de concessie is bepaald op 9 jaar, ingaand ten vroegste vanaf 1 januari 2021. De concessie is maximaal 2 keer verlengbaar met een nieuwe periode van 9 jaar.

De vergoeding wordt forfaitair vastgelegd op 1500 euro per maand met jaarlijkse indexering. De kosten voor energie en andere nutsvoorzieningen zijn ten laste van de concessiehouder.

Toewijzingsprocedure

Alle randvoorwaarden (indieningswijze, uitsluitingscriteria …) van de concessie werden opgesomd in een bevragingsleidraad.

Geïnteresseerden kunnen hun kandidatuur via dit inschrijvingsformulier indienen tot 10 november 2020 om 12 uur: 

 • per mail naar evelyn.deschryvere@staden.be met als onderwerp CONCESSIE VOOR DE UITBATING VAN RECA-PROJECT IN STATIONSGEBOUW TE STADEN – ref. Nr. O/STADEN/7/2/5/4. Je ontvangt een bevestigingsmail.
 • per aangetekende zending aan Gemeente Staden t.a.v. mevrouw Evelyn Deschryvere, Ieperstraat 109, 8840 Staden;
 • onder gesloten omslag, persoonlijk afgegeven tegen ontvangstbewijs, op de dienst Wonen en Omgeving t.a.v. Evelyn Deschryvere, Ieperstraat 109, 8840 Staden.

De kandidatuur bevat een voorstel dat moet bestaan uit een aantal verplichte hoofdstukken. Deze voorstellen worden gecontroleerd op volledigheid. Daarna krijgen de kandidaten de kans om hun voorstel mondeling toe te lichten. Op basis van een aantal vooraf bepaalde toewijzingscriteria wordt de beste kandidaat geselecteerd. Daarna wordt rt onderhandeld over het ontwerp van concessieovereenkomst.