Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP): publieke bevraging

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 'ALHEEMBOUW' publieke raadpleging en participatiemoment

De gemeente heeft het voornemen om het gemeentelijke ruimtelijk uitvoeringsplan
Alheembouw te herzien in functie van een uitbreiding van de bedrijfssite Alheembouw.
Door de sterke groei van het bedrijf is er een vraag naar extra ruimte voor opslag in
open lucht. Hiervoor wordt in de eerste plaats onderzocht of een uitbreiding richting
Vyvestraat mogelijk is.
In deze herziening wordt ook de garage Hugo Bol opgenomen en de woningen langs
de Roeselarestraat die tussen deze twee bedrijven gelegen zijn.

Eerste fase: startnota en procesnota

In een eerste fase maakt de gemeente werk van een startnota en procesnota. De startnota omvat een analyse van de bestaande toestand en omvat een voorstel van ontwikkelscenario’s, voorstellen hoe de uitbreiding kan worden gerealiseerd. De procesnota geeft een overzicht van de diverse stappen in de opmaak van het plan.

Publieke raadpleging

Tijdens de publieke raadpleging, die loopt van 22 juni 2020 tot en met 21 augustus 2020, kan iedereen de startnota en procesnota inzien en zijn/haar opmerkingen en suggesties overmaken aan de gemeente.  Dit kan op verschillende manieren:

  • digitaal via ruimte@staden.be
  • per brief aan het college van burgemeester en schepenen, Ieperstraat 109, 8840 Staden
  • tegen afgiftebewijs op het gemeentehuis van Staden.

De start- en procesnota liggen ter inzage in het gemeentehuis, tijdens de openingsuren op afspraak, en kan je ook raadplegen via downloads.

Participatiemomenten

Er zijn participatiemomenten voorzien in de vorm van twee publieke zitdagen waar je terecht kunt voor info en vragen over de start- en procesnota.  Deze gaan door in het gemeentehuis van Staden (AC/DC) op 23 juni en 7 juli 2020, telkens van 17 tot 19 uur.
Vooraf inschrijven is verplicht. Dit kan telefonisch via 051 70 82 01 of per mail naar ruimte@staden.be.

Openingsuren & contact

Wonen & Omgeving

adres
Ieperstraat 1098840 Staden
Tel. tel.
051 70 82 01
Fax fax
051 70 42 86
e-mail

Deel deze pagina