Bekendmakingen beleidsrapporten

Budgetwijziging 1 van 2019 (gemeente):

  • Goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 april 2019
  • Gepubliceerd op 29 april 2019

Budgetwijziging 1 van 2019 (ocmw):

  • Goedgekeurd door de ocmw-raad op 27 juni 2019
  • Gepubliceerd op 28 juni 2019

Jaarrekening gemeente 2018:

  • Goedgekeurd door de gemeenteraad op 27 juni 2019
  • Gepubliceerd op 28 juni 2019

Jaarrekening ocmw 2018:

  • Goedgekeurd door de ocmw-raad op 27 juni 2019
  • Gepubliceerd op 28 juni 2019