Wie kan er stemmen?

Op 14 oktober 2018

Om te stemmen voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen moet je:

  • Belg zijn (op 1 augustus 2018),
  • in het bevolkingsregister zijn ingeschreven (op 1 augustus 2018),
  • 18 jaar zijn (op 14 oktober 2018),
  • niet uitgesloten of geschorst zijn van het kiesrecht (op 14 oktober 2018).

Als niet-Belg kan je deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen als je:

  • onderdaan bent van een EU-lidstaat of vijf jaar ononderbroken uw wettelijke hoofdverblijfplaats hebt in België,
  • in het bevolkings- of vreemdelingenregister bent ingeschreven,
  • 18 jaar bent (op 14 oktober 2018),
  • niet uitgesloten of geschorst bent van het kiesrecht (op 14 oktober 2018),
  • een aanvraag indient om ingeschreven te worden op de gemeentelijke lijst. 

Indien je bij een vorige verkiezing reeds hebt ingeschreven, blijft deze inschrijving gelden zolang je voldoet aan de kiesvoorwaarden en je niet afziet van jouw hoedanigheid als kiezer.

Opkomstplicht

Opgelet, in België geldt de opkomstplicht. Dat betekent dat als je kiesgerechtigd bent, je ook verplicht bent om deel te nemen aan de verkiezingen. 

Indien je niet in de mogelijkheid bent om zelf te stemmen, kan een andere kiezer in jouw naam stemmen. Alle informatie over deze procedure lees je hier