Bekendmakingen aanvragen en beslissingen omgevingsvergunningen

Op deze pagina vind je meer informatie over de

 • openbare onderzoeken over aanvragen van een omgevingsvergunning
 • beslissingen over vergunningsaanvragen en aktename van meldingen

Openbaar onderzoek aanvraag omgevingsvergunning  

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2019/80
 • Aanvrager: VANDERHAEGHE Ronny
 • Ligging: Kasteelstraat 17, 8840 Staden
 • Onderwerp: aanleggen vijver, herprofileren van bodemprofiel, kappen van 8 knotwilgen met compensatie door heraanplant, verlengen van bestaande uitweg in waterdoorlatende materialen en het exploiteren van een grondwaterwinning
 • Openbaar onderzoek: 3 juni 2019 tot en met 2 juli 2019

 

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2019/87
 • Aanvrager: VIAENE Wim
 • Ligging: ter hoogte van Sint Elooistraat 49, 8840 Staden
 • Onderwerp: uitvoeren van terreinaanlegwerken, namelijk het aanleggen van een waterput en het gedeeltelijk verhogen van een nabijgelegen terrein met de vrijgekomen aarde & het exploiteren van een nieuwe inrichting (grondwaterwinning)
 • Openbaar onderzoek: 3 juni 2019 tot en met 2 juli 2019

 

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2019/105
 • Aanvrager: LAVENS LV / BIO-ZES bvba
 • Ligging: Sprietstraat 4, 8840 Staden
 • Onderwerp: regularisatie vijver met zeil en annuleren vergunde debieten grondwaterwinning bij een varkensfokkerij met mestverwerkingsinstallatie
 • Openbaar onderzoek: 14 juni 2019 tot en met 13 juli 2019

 

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2019/88
 • Aanvrager: PHLYPO José
 • Ligging: Ieperstraat 137, 8840 Staden
 • Onderwerp: slopen van bestaande bebouwing, herbouwen van een alleenstaande woning, bouwen van een stalling voor hoevedieren en aanleggen van een vijver
 • Openbaar onderzoek: 17 juni 2019 tot en met 16 juli 2019

 

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2019/92
 • Aanvrager: DEMEULENAERE Iben
 • Ligging: De Vlaschaard 18 (lot 3), 8840 Staden
 • Onderwerp: bouwen van een tuinberging (met overdekte buitenruimte) bij een vergunde woning
 • Openbaar onderzoek: 17 juni 2019 tot en met 16 juli 2019

 

 • Gemeentelijk dossiernummer: 2019/107
 • Aanvrager: EROGAL nv
 • Ligging: Spanjestraat 87, 8840 Staden
 • Onderwerp: uitbreiden van bestaand bedrijfsgebouw en het verder exploiteren van een metaalbewerkend bedrijf
 • Openbaar onderzoek: 20 juni 2019 tot en met 19 juli 2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning en aktename meldingen  

 • Gemeentelijk dossiernummer2019/21
 • Aanvrager: DESEURE Willem
 • Ligging: Roeselarestraat 245, 8840 Staden
 • Onderwerp: slopen van bestaande woning en bijgebouw en bouwen van twee ééngezinswoningen (één rijwoning en één halfopen woning)
 • Datum beslissing: 18 april 2019

 

 • Gemeentelijk dossiernummer2019/30
 • Aanvrager: DEMEY Bartel-DEVOS Xavier
 • Ligging: Kattestraat 63, 8840 Staden
 • Onderwerp: verbouwen en uitbreiden van een ééngezinswoning
 • Datum beslissing: 18 april 2019

 

 • Gemeentelijk dossiernummer2019/19
 • Aanvrager: DEMEULENAERE Iben-VANCRAEYNEST Maaike & HEVERAEDT Benoit-MALFAIT Kiara
 • Ligging: De Vlaschaard 14-18 (lot 1 en 3), 8840 Staden
 • Onderwerp: aanleggen wadi + inbuizen gracht (34 m)
 • Datum beslissing: 2 mei 2019

 

 • Gemeentelijk dossiernummer2019/45
 • Aanvrager: DEMEULENAERE Dirk ez
 • Ligging: Klerkenstraat 25, 8840 Staden
 • Onderwerp: vellen van twee lindebomen en aanplanten 2 nieuwe lindebomen ter compensatie
 • Datum beslissing: 2 mei 2019

 

 • Gemeentelijk dossiernummer2019/65
 • Aanvrager: Voeders DECADT nv
 • Ligging: Meulebroekenlaan 21, 8840 Staden
 • Onderwerp: slopen deel bestaand bedrijfsgebouw en bouwen uitbreiding aan bestaande burelen
 • Datum beslissing: 13 juni 2019

 

Meer informatie

De bekendmaking van beslissingen en meldingsakten gebeurt volgens de bepalingen van afdeling 3 van hoofdstuk 9 van Titel 3 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning. De beslissing of meldingsakte wordt ook ter plaatse uitgehangen.

Maïsveld

Openingsuren & contact

Wonen & Omgeving

adres
Ieperstraat 1098840 Staden
Tel. tel.
051 70 82 01
Fax fax
051 70 42 86
e-mail

Deel deze pagina