Strategisch meerjarenplan

Voor de bestuursperiode 2014-2019 werd een strategisch meerjarenplan opgemaakt onder de naam 'Staden investeert in de toekomst!'. Dit meerjarenplan bevat alle doelstellingen, actieplannen en acties die een inzicht geven in de wijze waarop het bestuur zijn strategie wenst te realiseren. Het is het gemeentedecreet dat bepaalt dat elke gemeente dergelijk plan dient op te maken zodat het gemeentebestuur vanuit een welbepaalde visie een lange termijn beleid kan uitstippelen. 

Het strategisch meerjarenplan bestaat uit een strategische nota en een financiële nota. De strategische nota bevat de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het extern en intern te voeren gemeentebeleid dat op elkaar is afgestemd en geïntegreerd wordt weergegeven. In de financiële nota wordt verduidelijkt hoe het financiële evenwicht wordt gehandhaafd en worden de financiële consequenties van de beleidsopties van de strategische nota weergegeven. 

De gemeenteraad heeft acht doelstellingen vastgelegd waaruit het meerjarenplan is opgebouwd. Deze doelstellingen zijn:

  • Staden is een gezinsvriendelijke gemeente waarin welzijn en welvaart elkaar aanvullen
  • Staden profileert zich als eigentijdse en ambitieuze gemeente met karakter in de regio
  • Staden heeft aangename, bruisende en leefbare dorpskernen
  • Staden is een ondernemingsvriendelijke gemeente met respect voor de omgeving
  • Staden engageert en responsabiliseert zijn burgers op een begeesterende en inspirerende wijze
  • Staden benut ten volle haar groeipotentieel
  • Staden staat in voor een kwalitatieve en toegankelijke dienstverlening 
  • Staden zet middelen gericht en efficiënt in.

Het meerjarenplan heeft een dynamisch karakter en heeft niet de pretentie volledig te zijn. Nieuwe en/of andere opportuniteiten of uitdagingen kunnen zich gedurende deze legislatuur opdringen, verder onderzoek of nieuwe elementen kunnen een ander en juister inzicht geven op bepaalde zaken of budgettaire redenen kunnen er voor zorgen dat een meerjarenplanning kan worden bijgestuurd. 

Het meerjarenplan kan je hierna downloaden.