Vakantieaanbod met korting voor mensen die het financieel moeilijk hebben

Voor veel mensen met een laag inkomen is het financieel niet of nauwelijks haalbaar om met vakantie te gaan of een daguitstap te maken. Het Steunpunt Vakantieparticipatie heeft voor hen een netwerk van toeristische aanbieders en sociale organisaties uitgebouwd, waar ze bij terechtkunnen voor betaalbare vakanties en daguitstappen, alleen of in groep. In dit filmpje en dit schema ziet u hoe het netwerk Vakantieparticipatie erin slaagt mensen met een beperkt budget de mogelijkheid te bieden om met vakantie of op daguitstap te gaan.

Mensen die andere dan financiële drempels ervaren om met vakantie te kunnen gaan, kunnen hun specifieke vragen en noden formuleren via het digitale platform vakantieschakel.be.

Laat u inspireren door de verhalen en getuigenissen van vakantiemakers, vakantiegangers en partnerorganisaties.

Voorwaarden

Wie komt in aanmerking?

Een gezin moet op minstens drie van de zes onderstaande beoordelingscriteria laag scoren om als kansarm beschouwd te worden. Onder bepaalde voorwaarden kan een gezin dat op maar twee criteria laag scoort, toch nog als kansarm worden beschouwd.
Een 'gezin' is één of meerdere personen die officieel op hetzelfde adres in Vlaanderen of Brussel gedomicilieerd zijn. Ze hoeven niet noodzakelijk familie van elkaar te zijn.

 1. Beschikbaar maandinkomen
  De Europese armoedegrens geldt als norm. Het inkomen waarmee de armoededrempel vergeleken moet worden, bevat alle netto-inkomsten (loon, uitkering, pensioen, kinderbijslag, inkomsten van huur, …) per jaar of maand.
 2. Opleiding ouders
  Lager onderwijs, beroepsonderwijs, buitengewoon onderwijs, niet-beëindigd lager secundair onderwijs en/of analfabeet.
 3. Arbeidssituatie ouders
  Precaire tewerkstelling, werkloosheid van beide ouders of van de alleenstaande ouder en/of tewerkstelling in beschutte werkplaats.
 4. Laag stimulatieniveau
  Laag stimulatieniveau kinderen, niet of onregelmatig volgen van kleuteronderwijs en/of moeilijkheden met de verzorging van kinderen.
 5. Huisvesting
  Verkrotte, ongezonde en/of onveilige woning, te klein en/of te weinig nutsvoorzieningen.
 6. Gezondheid
  Zwakke gezondheid van de gezinsleden, gebrek aan kennis en deelname aan de gezondheidszorg, chronische ziektes en/of handicaps in het gezin.

Op welke vakanties en daguitstappen is er korting?

Elk jaar verschijnen er twee gidsen met de daguitstappen en vakanties in heel Vlaanderen, Brussel en de Oostkantons waarop er korting is:

Hoe aanvragen

Om een korting te krijgen op een daguitstap of vakantie, moet u een aanvraag doen.

Dat gaat het gemakkelijkst via een sociale organisatie waar u bij aangesloten bent: bv. OCMW, een Centrum voor Algemeen Welzijn (CAW), de buurtwerking of gezinsbegeleiding. Zij helpen u bij de aanvraag.

Wilt u toch liever zelf een aanvraag doen? Dat kan via een Rap op Stapkantoor of rechtstreeks bij het Steunpunt Vakantieparticipatie. Volg dan deze stappen:

 1. Bezorg ons één keer per jaar een bewijs van inkomen. Dat kan een van deze dingen zijn:

  • een aanslagbiljet van de belastingen en een document van gezinssamenstelling (er wordt rekening gehouden met het gezamenlijk belastbaar inkomen vermeld op het aanslagbiljet personenbelasting)

  • een attest van schuldbemiddeling 

  • een klevertje of bewijs van de mutualiteit voor wie een verhoogde tegemoetkoming heeft (van ieder gezinslid een klevertje)

  • het nummer van uw UITpas en dat van de andere gezinsleden als u het kansentarief krijgt.

 2.  De dienst stuurt u de vakantie- en daguitstappengids op, samen met de aanvraagformulieren.

 3. Maak een keuze uit het aanbod en vraag uw vakantie of daguitstap aan door het formulier in te vullen en op te sturen naar de dienst.

 4. Als u een vakantie aanvraagt, zal de dienst contact met u opnemen om de vakantie te bevestigen. Als u een daguitstap aanvraagt, ontvangt u een reservatiebewijs waarmee u aan de kassa met korting kunt betalen.

De aanvragen worden zo snel mogelijk afgehandeld. In drukke perioden kan dat enkele weken duren. 

Hou voor een daguitstap rekening met het aantal dagen dat u van tevoren moet boeken. Als de minimumtermijn verstreken is, kunt u nog proberen om een aanvraag in te dienen, maar er is geen garantie op een tijdige goedkeuring.

Rap op Stap

Wie niet aangesloten is bij een sociale organisatie, kan ook terecht bij Rap op Stap. Dat is een zeer laagdrempelig reisbemiddelingskantoor voor mensen met een beperkt budget. Loop gerust eens binnen in een Rap op Stapkantoor in uw buurt. De medewerkers van Rap op Stap helpen u bij het boeken van een vakantie, een daguitstap of een sportieve of culturele activiteit. Ze helpen u ook met praktische dingen, zoals het samenstellen van een budget en het uitzoeken van geschikt vervoer.

Kostprijs

U kunt de prijzen terugvinden in de papieren gidsen. Die kunt u aanvragen bij het Steunpunt of inkijken bij een sociale organisatie (1.06 MB).

Op de website staan de prijzen niet vermeld.

  Springende mensen

  Openingsuren & contact

  Welzijn

  adres
  Ieperstraat 1098840 Staden
  Tel. tel.
  051 70 82 03
  Fax fax
  051 70 42 86
  e-mail

  Deel deze pagina