OKIDO herstructureert

Toekomstplannen gemeenteschool OKIDO

Naar één vestiging

De gemeenteschool OKIDO herstructureert tot één vestiging: de afdeling in Westrozebeke. De afdeling Staden zal over een termijn van maximum drie schooljaren de deuren sluiten. Deze beslissing werd eind april 2019 meegedeeld aan alle betrokkenen waaronder de ouderraad, schoolraad, gemeenteraad, ouders,... 

Het gemeentelijk onderwijs in Staden staat op een kruispunt. Heel wat keuzes dienden gemaakt te worden. Infrastructureel voldoet de Stadense afdeling niet meer aan de normen van een hedendaagse school. Vorige legislatuur werden al verschillende pistes onderzocht: renovatie of nieuwbouw. Uit een extern onderzoek bleek al gauw dat het realiseren van een nieuwbouw de beste optie was. Dat en nog verschillende andere zaken zorgden ervoor dat het gemeentebestuur, na grondig onderzoek en overleg met verschillende partners, de beslissing tot herstructurering nam. 

Site van het kind

Het gemeentebestuur uitte de ambitie voor het bouwen aan een 'site van het kind'. Een site waar alle kinderen in Staden met een degelijke, moderne en eigentijdse schoolinfrastructuur terecht kunnen en waar met zorg en aandacht voor elk kind de kans wordt geboden om zich op een positieve manier te ontplooien. Om deze ambitie te realiseren werd met verschillende mogelijke partners gesproken, maar de sterkste garanties kreeg het gemeentebestuur van Staho vzw. Samen met hen zet het gemeentebestuur zijn schouders onder het toekomstverhaal met de uitbouw van een site voor het kind in de Bruggestraat. Over een termijn van drie jaar zal deze site gerealiseerd worden. 

Uitdoofscenario

Op vraag van de ouders en rekening houdend met de realisatietermijn van drie jaar besliste het gemeentebestuur eind april 2019 om een uitdoofscenario te voorzien. Concreet: de afdeling Staden van de gemeenteschool OKIDO blijft nog maximaal drie schooljaren open en sluit nadien de deuren. 

1 september 2019

Op 1 september 2019 opent gemeenteschool OKIDO zowel in Staden de deuren. Net als voorgaande schooljaren is er les voor de kleuters en leerlingen van het eerste tot en met het zesde leerjaar. In de afdeling Westrozebeke kunnen leerlingen van het eerste tot en met het zesde leerjaar er het schooljaar openen. 

 

Meer info

  • Bij de downloads op deze pagina kan u de brieven hierover lezen. 
  • Bij de link 'FAQ' leest u de antwoorden op de meest gestelde vragen over de herstructurering en wat dit mogelijks voor u als ouders en uw kind(eren) betekent.
  • Met je vragen kan je ook steeds terecht bij de schooldirectie (mevrouw Katelijn Callewaert) of bij het schoolbestuur (schepen van Onderwijs, Joeri Deprez).

 

 

Kleurpotloden

Deel deze pagina