Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Legionellabeheersing in koeltorens

vrijdag 26 juli
Een bedrijf moet zijn koeltorens melden aan de overheid. De Vlaamse overheid start een informatiecampagne hierover. Een woordje uitleg...

Recent is er in de Gentse kanaalzone legionellose uitgebroken. 32 mensen zijn ziek geworden, waarvan er helaas twee zijn overleden. De besmettingsbron van deze uitbraak is hoogst waarschijnlijk een koeltoren. Naar aanleiding van deze uitbraak informeert de Vlaamse overheid de bedrijven over de regelgeving voor koeltorens om de risico's voor de volksgezondheid te beperken.

Kort samengevat staat er in de regelgeving dat elk bedrijf zijn koeltorens moet melden aan de overheid en een risicoanalyse en beheersplan van zijn installatie moet opstellen en uitvoeren. Een belangrijke verantwoordelijkheid ligt dan ook bij de exploitant van de koeltoren, die alleen met goed onderhoud en opvolging ervoor kan instaan dat zijn installatie dagdagelijks veilig wordt gebruikt. 

Op de website van de Vlaamse overheid lees je meer over de regelgeving en vind je meer informatie. 

Nieuwsoverzicht