Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Bevraging over provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) ’t Roosleen

donderdag 18 april
De provincie West-Vlaanderen maakt, in samenwerking met de gemeente, een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) op voor de ontwikkeling van het bedrijf Mol Cy en directe omgeving in Staden, getiteld PRUP ’t Roosleen.

Er wordt nu een publieke raadpleging (periode van inspraak) georganiseerd over de start- en procesnota van het PRUP 't Roosleen.

De startnota vormt de start van de procedure tot opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan in combinatie met een milieueffectenrapport (MER). De procesnota is een informatief en evolutief document dat het volledige verloop van het planproces beschrijft. De nota groeit naarmate het proces vordert en wordt steeds verder aangevuld.

Publieke raadpleging met contactmoment

Tijdens de periode van publieke raadpleging, van 1 mei tot en met 30 juni 2019, kan iedereen opmerkingen en suggesties formuleren. 

Op dinsdag 7 mei 2019 tussen 15 en 19 uur wordt er een contactmoment georganiseerd in het AC/DC Staden (Ieperstraat 109). Je kan er terecht met al je vragen bij vertegenwoordigers van de provincie West-Vlaanderen. Je kan vrij langskomen, maar bij voorkeur vragen we om je een voorkeursmoment door te geven via het inschrijvingsformulier dat te vinden is op www.west-vlaanderen.be/PRUPtRoosleen.  Inschrijven voor het contactmoment kan tot en met 5 mei 2019. Nadat je ingeschreven bent, contacteren wij je met het exacte tijdstip waarop we je verwachten.

Wanneer en hoe kan ik reageren?

Tijdens de periode van publieke raadpleging: van 1 mei tot en met 30 juni 2019 kan iedereen opmerkingen en suggesties formuleren.

  • Via het digitaal inspraakformulier dat vanaf 1 mei 2019 op de website geplaatst wordt;
  • Via e-mail aan ruimtelijkeplanning@west-vlaanderen.be;
  • Per brief (per post of tegen afgiftebewijs) gericht aan de deputatie bij:
    • dienst Ruimtelijke Planning - Provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries
    • dienst Wonen & Omgeving- gemeente Staden, Ieperstraat 109, 8840 Staden

Documenten inkijken

De documenten zijn digitaal te raadplegen op www.west-vlaanderen.be/PRUPtRoosleen.

De analoge documenten zijn, tijdens de openingsuren, ook in te kijken op volgende locaties:

  • Provinciehuis Boeverbos - dienst Ruimtelijke Planning, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries;
  • AC/DC Staden - dienst Omgeving, Ieperstraat 109, 8840 Staden.

Wat is een PRUP

Een provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) is een plan waarmee de provincie in een bepaald gebied de bodembestemming vastlegt. RUP’s vervangen de gewestplannen. Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt zo duidelijk wat er kan en wat niet. Op basis van het RUP, kunnen – eens het RUP is goedgekeurd - stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd (of geweigerd) worden. Dit plan zal dus bepalen welke vergunningen afgeleverd kunnen worden.

Alle informatie is te raadplegen op www.west-vlaanderen.be/PRUPtRoosleen.

Nieuwsoverzicht
Plannen architect

Openingsuren & contact

Wonen & Omgeving

adres
Ieperstraat 1098840 Staden
Tel. tel.
051 70 82 01
Fax fax
051 70 42 86
e-mail

Lees meer artikels over

Deel deze pagina