Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Oproep leden GeCoRo

dinsdag 16 april
Met de start van een nieuwe legislatuur moet de gemeenteraad de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GeCoRo) opnieuw samenstellen. Heb je voeling met wat leeft in de gemeente? En heb je inzicht in ruimtelijke ordening. Den ben jij de geknipte kandidaat!

De GeCoRo is samengesteld uit een voorzitter, deskundigen op vlak van ruimtelijke ordening en vertegenwoordigers van verschillende maatschappelijke geledingen.

We doen een oproep aan alle deskundigen op vlak van ruimtelijke ordening om zich kandidaat te stellen én aan de verenigingen om één afgevaardigde en één plaatsvervanger voor te dragen. De gemeenteraad besliste dat volgende maatschappelijke geledingen vertegenwoordigd worden in de GeCoRo van Staden:

 • milieu- en natuurverenigingen
 • werkgevers en zelfstandigen
 • handelaars
 • landbouwers
 • werknemers

Interesse?

 • Heb je voeling met wat in de gemeente leeft?
 • Heb je inzicht in ruimtelijke ordening?
 • Heb je reeds meegewerkt aan stedenbouwkundige projecten?
 • Ben je voldoende onafhankelijk, zowel van politiek of van drukkingsgroepen?
 • Heb je een voldoende brede kijk op dingen en laat u het algemeen belang primeren boven op het private belang?
 • Ben je bereid om tijd vrij te maken om rapporten en studies door te nemen?
 • Houd je rekening met lange termijnopties?
 • Heb je kennis van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, het provinciaal Ruimtelijk Structuurplan en het gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan en bent u in staat om adviezen te toetsen aan dit kader?
 • Ben je voldoende herkenbaar en aanvaardbaar als vertegenwoordiger van een bepaalde maatschappelijke geleding?

Dan ben je voor ons de geknipte kandidaat!

Kandidaat stellen

Dien uiterlijk op 23 april je kandidaat in via deze link. Bij uw aanvraag moet een uitgebreide motivatiebrief (met overzicht van opleiding, diploma’s, ervaring,…) toegevoegd worden, eventueel vergezeld van een aantal bewijsstukken.

Voor een vereniging of organisatie moet het formulier ingevuld worden door de voorzitter. Naast een uitgebreide motivatiebrief van de kandidaat (met eventueel een aantal bewijsstukken), moet ook een schriftelijk akkoord van de voorgedragen kandidaat toegevoegd worden.

Meer info

Sector Wonen en Omgeving, 051 70 82 01, ruimte@staden.be

Nieuwsoverzicht
Bouwplannen

Openingsuren & contact

Wonen & Omgeving

adres
Ieperstraat 1098840 Staden
Tel. tel.
051 70 82 01
Fax fax
051 70 42 86
e-mail

Deel deze pagina