Psychofarmacabeleid in wzc De Oever: samen op weg naar minder

donderdag 14 maart
8 op 10 bewoners in woonzorgcentra gebruikt langdurig psychofarmaca. Dit is vaak niet in verhouding tot het voorkomen van de belangrijkste aandoeningen bij ouderen waarvoor deze geneesmiddelen worden voorgeschreven. Met een psychofarmacabeleid wil De Oever correct en verantwoord gebruik aanmoedigen.

Psychofarmaca onschuldig?

Psychofarmaca lijken op het eerste zicht onschuldig maar zijn dit vaak niet. Langdurig psychofarmacagebruik gaat bij ouderen gepaard met een verminderde levenskwaliteit en geeft heel wat nevenwerkingen. Zo verhogen ze onder andere het valrisico en hebben ze een negatieve invloed op het geheugen.

Waarom een psychofarmacabeleid?

Psychofarmaca worden nooit opgestart zonder reden, maar niet altijd om de juiste reden. Naast het evalueren van de reden van opstart, dient het onderliggende probleemgedrag aangepakt te worden. Niet-farmacologische alternatieven hebben hier de voorkeur.

Met een psychofarmacabeleid wil woonzorgcentrum De Oever psychofarmaca niet bannen uit woonzorgcentra, wel correct en verantwoord gebruik aanmoedigen. Een psychofarmacabeleid gaat breder dan enkel het afbouwen van onterecht gebruik. Het is een sterk preventief middel, het verhoogt de levenskwaliteit, met minder probleemgedrag en dus minder nood aan psychofarmaca tot gevolg.

Een duidelijk psychofarmacabeleid helpt om problemen te voorkomen en biedt een houvast om passend te reageren bij problemen. Dit filmpje visualiseert de meerwaarde van een beleid.

Artsen spelen een cruciale rol

Psychofarmaca worden opgestart door een arts. Hierdoor spelen zij een belangrijke rol. Een psychofarmacabeleid richt zich echter tot alle medewerkers van het woonzorgcentrum. Van zorgverleners, paramedici tot onderhoudspersoneel. Iedereen in wzc De Oever kan hier een rol in opnemen. Er wordt gefocust op een mentaliteitswijziging waar niet-farmacologische alternatieven en levenskwaliteit centraal staan.

Aan de slag

Aan de hand van verschillende stappen, richtlijnen en materialen werkt het woonzorgcentrum met alle medewerkers aan een effectief en efficiënt beleid. In de eerste stap werkt De Oever aan haar visie van het woonzorgcentrum op bewoners en het gebruik van psychofarmaca. Vervolgens concretiseert het deze visie in de uitwerking van verschillende acties die vorm krijgen binnen de verschillende strategieën van een beleid.

Voor meer informatie over het psychofarmacabeleid kan je terecht bij de medewerkers van het woonzorgcentrum via 051 26 35 58 of of zorg@staden.be.

Nieuwsoverzicht
Dokter schrijft pillen voor

Openingsuren & contact

Zorg

adres
Meulebroekenlaan 118840 Oostnieuwkerke
Tel. tel.
051 26 38 58
Fax fax
051 26 38 28
e-mail

Deel deze pagina