Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Bestel vanaf 15 maart je gratis bloemenzaad voor bijen

vrijdag 8 maart
Imkers en natuurbeschermers luiden de alarmklok alsmaar luider. De bijenpopulatie in Vlaanderen en de rest van de wereld neemt onrustwekkend af. Om de bijen en hommels in nood te helpen organiseert provincie West-Vlaanderen elk jaar de campagne 'Laat het zoemen met bloemen'.

Onze bijtjes verdienen vandaag extra zorg. Eén van hun problemen – naast helaas nog heel wat andere – is een verminderd aanbod van nectar en stuifmeel. Met ‘Laat het zoemen met bloemen’ wil provincie West-Vlaanderen aan iedere tuinier duidelijk maken dat hij/zij kan helpen. Want vele planten in de tuin (bomen, struiken, vaste planten, …) kunnen een mooie bijdrage leveren aan het kostje van bijen. Bloei is het sleutelwoord, maar niet iedere bloem lokt een bij!

Bloemenakker voor de bijtjes

Goed toegankelijke bloemen én een stevige nectarproductie zijn dé succesfactoren om bijen te plezieren. Met de bloemenzaadjes van ‘laat het zoemen’ leg je een zogenaamde bloemenakker aan. Zaaien doe je op een zonnige plek en op blote grond (uitstrooien in het gras heeft totaal géén zin!).

Methode 'het valse zaaibed'

Om onkruiden te onderdrukken kan je vóór het zaaien de methode van ‘het valse zaaibed’ toepassen. Je legt je grond zaaiklaar, maar laat de onkruiden gedurende enkele weken de vrije loop. Na die periode verwijder je opgekomen kiemplanten met een minimum aan bodemverstoring. Daarna zaai je het bloemenmengsel. Vele onkruidzaden zijn op die manier geliquideerd!

Bloemenakker onderhouden

Een bloemenakker bestaat uit éénjarigen. Die kiemen, groeien, bloeien en sterven in de tijdspanne van één groeiseizoen. Een bloemenakker behouden over meerdere jaren vergt dus ieder jaar een beetje ‘heraanleg’! Bij de start van een nieuw groeiseizoen, maak je je bloemenakker opnieuw vrij van begroeiing en woel je de bodem opnieuw oppervlakkig om. In dit verse kiembedje kunnen de gevallen zaden van het vorige jaar opnieuw kiemen, maar kun je ook herinzaaien.

Deze bloemenakker is voor jou hopelijk het begin van nóg meer aandacht voor natuur in je tuin! Want vele planten zijn goede bijenplanten! 

Hoe bestellen?

Via het bestelformulier op www.west-vlaanderen.be/bijen.

Ook via het Provinciaal informatiecentrum Tolhuis Jan Van Eyckplein 2 in Brugge.
Gratis nummer 0800 20 021, of aan de balie 

In de provinciale bezoekerscentra (Bulskampveld, de Palingbeek, De Gavers, De Blankaart en het Zwin Natuurpark) worden de zaadjes ook fysiek verdeeld.

Zolang de voorraad strekt!

Nieuwsoverzicht