naar top
Gemeente staden
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Noodmaatregelen voor hobbyhouders van pluimvee - update 31 juli

dinsdag 3 juli
Sinds maandag 2 juli 2018 legt het Voedselagentschap (FAVV) in België strikte maatregelen op voor alle hobbyhouders van pluimvee. De voorbije acht weken werd de ziekte van Newcastle bevestigd bij kippen van tien hobbyhouders in verschillende gemeenten in België.

Hobbyhouders

De maatregelen gelden voor alle hobbyhouders van kippen, kalkoenen, parelhoenen, eenden, ganzen, kwartels, duiven (met uitzondering van wedstrijdduiven), fazanten, patrijzen en loopvogels:
 • verbod op het overdragen (verkoop, afstaan, uitwisselen …) van bovenstaande vogels naar of tussen hobbyhouders;
 • verbod om met deze vogelsoorten deel te nemen aan verzamelingen (markten, tentoonstellingen, beurzen …).

Periode van 30 dagen

De twee maatregelen gelden voor een periode van 30 dagen en kunnen eventueel verlengd worden, afhankelijk van de epidemiologische ontwikkelingen in België. De mens is niet gevoelig aan deze ziekte. De consumptie van eieren of vlees van pluimvee houdt dan ook geen enkel risico in.

Oorzaken uitbraak

Het FAVV voert bij elke besmetting een epidemiologisch onderzoek om de oorzaak te achterhalen. De recente gevallen hebben aangetoond dat de aankoop van dieren en de contacten binnen het circuit van de hobbyhouders hierin een grote rol spelen, vandaar deze nieuwe maatregelen. De besmetting via wilde vogels is ook een mogelijke oorzaak.
 

Vaccinatie als preventie

Het Voedselagentschap benadrukt dat vaccinatie de enige goede preventie is tegen deze ziekte. Deze vaccinatie is altijd verplicht voor pluimvee gehouden op professionele bedrijven of bij houders met meer dan 100 stuks pluimvee en voor pluimvee en duiven die deelnemen aan verzamelingen. Het Agentschap raadt trouwens de vaccinatie sterk aan voor dieren van hobbyhouders in het algemeen, dus ook waar er maar enkele dieren aanwezig zijn.

Hoe kan je je kippen beschermen?

 • Contact met andere kippen vermijden.
 • Contact met wilde vogels vermijden. 
 • Het drinkwater en het kippenvoer plaats je best onder een dakje en eventueel een net boven je hok hangen omdat besmetting vaak via voedsel en drinken gaat.
 • Het aankopen, ruilen en tentoonstellen van pluimvee is momenteel verboden. Stel dus de verkoop van nieuwe dieren uit. 
 • Vaccineer je pluimvee en neem hiervoor contact op met je dierenarts. 

Update 31 juli 2018

Het verbod op verzamelingen van pluimvee en hobbypluimvee blijft gelden. Ook het verhandelen of overdragen van deze dieren naar en door hobbyhouders is niet meer toegelaten. Deze maatregelen werden oorspronkelijk voorzien tot eind juli. Een ministerieel besluit heeft deze maatregelen nu verlengd voor onbepaalde tijd

Er is een uitzondering voorzien voor pluimveehandelaars zodat zij hun commerciële activiteiten kunnen hernemen. Hiervoor dienen ze rekening te houden met enkele voorwaarden op vlak van identificatie, tracering en vaccinatie van de te koop aangeboden dieren. Belangrijk om te weten hierbij:

 • Enkel professionele handelaars mogen pluimvee te koop aanbieden. De verkoop door hobbyhouders blijft nog steeds verboden.
 • Het vervoer naar de markt moet steeds gedekt zijn door een vervoersdocument waarop de gegevens van het vervoer vermeld zijn met o.a. datum, oorsprong, ... Ook de nodige bewijzen van vaccinatie van het pluimvee moeten voorgelegd kunnen worden.
 • Het is pluimveehandelaars verboden om pluimvee van hobbyhouders over te nemen en te verkopen. Dat betekent ook dat zij op de markt geen dieren mogen terugnemen van de koper. 
 • Elke pluimveehandelaar is verplicht om wekelijks de planning van al zijn deelnames aan commerciële verzamelingen in de daaropvolgende week aan het FAVV over te maken. hij mag ook enkel deelnemen aan verzamelingen die in die planning opgenomen zijn. 

Meer info

Nieuwsoverzicht
Kip

Openingsuren & contact

Communicatie

adres
Ieperstraat 1098840 Staden
Tel. tel.
051 70 82 00
e-mail

Lees meer artikels over

Deel deze pagina