Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Gezocht: uitbater voor cafetaria sporthal De Wankaarde (2de oproep)

vrijdag 1 juni
Word jij de nieuwe uitbater van de cafetaria van sporthal De Wankaarde? Dat kan. Het gemeentebestuur stelt de cafetaria open voor verhuring.

Het gemeentebestuur van Staden stelt de cafetaria van de gemeentelijke sporthal De Wankaarde, gelegen in Ooststraat 4a, open voor verhuring onder de vorm van een concessieovereenkomst voor een looptijd van minimum vijf jaar of langer.

Het bestek bepaalt de voorwaarden van deze concessieovereenkomst en kan je hieronder raadplegen bij downloads.

Plaatsbezoek is mogelijk op woensdag na afspraak via sector Vrije Tijd op het nummer 051 70 82 04 of via e-mail.

Procedure

De toekenning van een concessie voor de uitbating van de cafetaria van sporthal De Wankaarde gebeurt via een open procedure.

De concessie wordt toegewezen aan de meest voordelige inschrijver, mits deze voldoet aan de lastvoorwaarden. De kandidaten worden beoordeeld op basis van volgende gunningscriteria:

  • Ervaring
  • Motivatie
  • Visie op uitbating
  • Kredietwaardigheid

Kandidaatstelling

Je kan je kandidaat stellen door het kandidaatstellingsformulier bij downloads in te vullen met volgende documenten:

  • Bankverklaring
  • Verklaring op eer
  • Uittreksel strafregister
  • Curriculum vitae met beroepservaring en referenties
  • Visienota met plan van aanpak, concept/visie van de inrichting en productaanbod

De kandidaturen dienen uiterlijk op dinsdag 19 juni 2018 om 10 uur worden ingediend ter attentie van het college van burgemeester en schepenen, Marktplaats 2 in 8840 Staden met vermelding: Kandidaatstelling concessie sporthal De Wankaarde.

Nieuwsoverzicht
Sporthal De Wankaarde

Openingsuren & contact

Vrije Tijd

adres
Ieperstraat 1098840 Staden
Tel. tel.
051 70 82 04
e-mail

Lees meer artikels over

Deel deze pagina