Werken Basijnsmolenstraat - Slijperstraat: stand van zaken

donderdag 18 juni
Dinsdag 2 juni is het startschot gegeven voor de opfrissingswerken in de Basijnsmolenstraat en Slijperstraat. Het kruispunt met de Lepelstraat en Cockstraat kwam als eerste aan bod. De komende maanden wordt de weg verder aangepakt met het oog op meer verkeersveiligheid en betere nutsvoorzieningen.

Meer verkeersveiligheid en nieuwe nutsvoorzieningen

Samen met Aquafin, De Watergroep en Fluvius maakt het gemeentebestuur in 2020 en 2021 werk van de heraanleg van de Basijnsmolenstraat en Slijperstraat in Oostnieuwkerke. De projectzone loopt van het kruispunt Lepelstraat - Basijnsmolenstraat, langs de Slijperstraat tot aan de gemeentegrens. Zowel de nutsleidingen, weg als de openbare verlichting worden volledig vernieuwd met het oog op meer verkeersveiligheid en vlottere nutsvoorziening. 

Verloop van de werken

De planning van aannemer Penninck uit Roeselare ziet er voorlopig als volgt uit:

 • Fase 1a - het kruispunt Lepelstraat, Basijnsmolenstraat en Cockstraat
  • Duur: van maandag 22 tot vrijdag 26 juni 2020
  • Soort werken: afwerking van het overstort voor de afvoer van overtollig rioolwater
  • Mogelijke hinder:
   het verkeer van de Lepelstraat kan richting Pastorieweg rijden en terug. In de Lepelstraat is daarom tijdelijk tweerichtingsverkeer mogelijk en geldt een parkeerverbod. Bewoners kunnen hun wagen parkeren in de Basijnsmolenstraat, aan de kerk of in de Sleihagestraat. Na 26 juni opent het kruispunt terug voor het verkeer richting Westrozebekestraat en Cockstraat. Het twee richtingsverkeer in de Lepelstraat blijft aangehouden tot het bouwverlof.
 • Fase 2 - Basijnsmolenstraat, van de Pastorieweg tot aan de Spanjestraat
  • Duur: van maandag 22 juni tot tweede helft september 2020
  • Soort werken:
   • Vóór het bouwverlof wordt gestart met de afbraak van het wegdek en de aanleg van de hoofdriolering. Het kruispunt met de Spanjestraat komt nog niet aan bod.
   • Tijdens het bouwverlof zorgt de aannemer met een tijdelijke verharding dat de woningen toegankelijk blijven.
   • Na het bouwverlof voert de aannemer de huisaansluitingen en aanleg van de bovenbouw uit. In deze periode sluit de aannemer ook het kruispunt met de Spanjestraat en Guido Gezellestraat voor de aanleg van riolering.
   • De aanleg van asfalt voor fase 2 en 1C (gedeelte van Westrozebekestraat tot Pastorieweg) worden in één keer uitgevoerd in de tweede helft van september.
 • Fase 1c - kruispunt Sleihagestraat en Meulebroekenlaan (verkeerslichten)
  • Duur: van maandag 6 tot en met vrijdag 10 juli 2020
  • Soort werken: werken overstort voor de afvoer van de overtollig rioolwater
  • Mogelijke hinder: kruispunt wordt volledig afgesloten, er wordt een wegomleiding
   voorzien via Sleihage
 • Fase 3a - Slijperstraat, van het kruispunt Spanjestraat tot de Vrije Basisschool
  • Duur: eind september 2020 tot eind 2020
 • Fase 3b - Slijperstraat, van de Vrije Basisschool tot het kruispunt met de Valkstraat
  • Start: januari 2021 tot tweede helft van april 2021
 • Fase 4 - Slijperstraat, van het kruispunt met de Valkstraat tot aan huisnummer 37
  • Start: tweede helft april 2021 tot tweede helft juni 2021
 • Fase 5 - Slijperstraat, van huisnummer 37 tot het einde van de bebouwing
  • Start: tweede helft juni 2021 tot najaar 2021

Deze planning is richtinggevend, verschuivingen zijn mogelijk als gevolg van slecht weer en technische moeilijkheden.

De vlotste weg

Het gemeentebestuur kiest ervoor om wegomleidingen naar buurgemeenten te voorzien via de grote verbindingswegen. Zo vermijden we sluipverkeer langs landbouwwegen en in de dorpskern. Per fase passen we de verkeersmaatregelen aan. De huidige verkeerssituatie vind je onder 'downloads' of kan je navragen bij de sector Wonen & Omgeving.

Infomoment op afspraak

Zit je met vragen over de werken? Op woensdag 1 juli tussen 15 en 20 uur ben je welkom in het voormalig gemeentehuis in de Lepelstraat. Door de coronamaatregelen werken we enkel op afspraak. Leg je afspraak vast via het online inschrijvingsformulier of 051 70 82 01.

Meer info

Alle info over het project kan je nalezen op de projectpagina. Vóór aanvang van elke fase krijgen de buurtbewoners een bewonersbrief met extra info. Bij specifieke werken (bv. asfalteren) kijkt de aannemer om de buurt te informeren.

Wil je de info over de werken rechtstreeks in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan in op onze infoflash over de werken Basijnsmolenstraat - Slijperstraat.

Nieuwsoverzicht