Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Ruimtelijk Uitvoeringsplan 'Speelbos': publieke raadpleging en participatiemoment

dinsdag 17 december
De gemeente heeft het voornemen om het deel van het GRUP Kapellerie met de zone van het Speelbos en omgeving te herzien. En om dat te doen, horen we graag je mening. We voorzien een publieke raadpleging en drie participatiemomenten in januari.

Met de herziening van het GRUP Kapellerie met de zone van het Speelbos en de omgeving wil de gemeente onderzoeken hoe het huidige Speelbos zich in de toekomst verder kan ontwikkelen.  De relatie met de omgeving is hierin belangrijk waardoor ook de aansluitende zones worden meegenomen in het plan.

Eerste fase: startnota en procesnota

In een eerste fase maakte de gemeente werk van een startnota en procesnota. De startnota omvat een analyse van de bestaande toestand en omvat een voorstel van ontwikkelscenario’s.  De procesnota geeft een overzicht van de diverse stappen in de opmaak van het plan.

Publieke raadpleging

Tijdens de publieke raadpleging, die loopt van 20 december 2019 tot en met 17 februari 2020, kan iedereen de start- en procesnota inzien en zijn opmerkingen en suggesties overmaken aan de gemeente.  Dit kan op verschillende manieren:

  • digitaal via info@staden.be
  • per brief aan het college van burgemeester en schepenen, Ieperstraat 109, 8840 Staden
  • tegen afgiftebewijs op het gemeentehuis van Staden.

De start- en procesnota liggen ter inzage in het gemeentehuis, tijdens de openingsuren, en kan je ook raadplegen via downloads.

Participatiemomenten

Er zijn participatiemomenten voorzien in de vorm van drie publieke zitdagen waar je terecht kunt voor info en vragen over de start- en procesnota.  Deze vinden plaats in het gemeentehuis van Staden (AC/DC) op 7, 14 en 21 januari 2020, telkens van 16 tot 19 uur.

Nieuwsoverzicht
Plan

Openingsuren & contact

Wonen & Omgeving

adres
Ieperstraat 1098840 Staden
Tel. tel.
051 70 82 01
Fax fax
051 70 42 86
e-mail

Lees meer artikels over

Deel deze pagina