Kortverblijf

Een centrum voor kortverblijf biedt tijdelijke opvang en verzorging aan zorgbehoevende ouderen gedurende een bepaalde periode en buiten het thuismilieu. De oudere verblijft dag en nacht of alleen 's nachts in het centrum. Dit betekent een tijdelijke ondersteuning voor de thuis- en mantelzorg. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn wanneer je familieleden die instaan voor de verzorging met vakantie gaan of jouw mantelzorger ziek valt..

Kortverblijf biedt ook een oplossing wanneer je een tijdje meer verzorging nodig hebt nadat je bijvoorbeeld bent gevallen of na een ziekenhuisopname of in crisissituaties. 

Een centrum voor kortverblijf is steeds verbonden aan een woonzorgcentrum en biedt dan ook dezelfde diensten aan zoals hygiënische en verpleegkundige verzorging, activering en revalidatie,... 

Een overzicht van alle mogelijke West-Vlaamse kortverblijven kan je raadplegen via www.kortverblijven.be