naar top
Gemeente staden

Francesco Vanderjeugd

Functies

  • Burgemeester

Open VLD

De burgemeester is van rechtswege de voorzitter van het college van burgemeester en schepenen en wordt benoemd door de minister van Binnenlandse Zaken. Hij is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid.

De burgemeester staat aan het hoofd van de gemeente en is de lokale vertegenwoordiger van de regering. In die laatste hoedanigheid is hij belast met de uitvoering van de wetten, decreten, verordeningen en besluiten.

Hij ondertekent de briefwisseling van de gemeente, de reglementen en verordeningen van de raad en van het college. Met raadgevende stem zetelt hij onder andere in het managementteam en de ocmw-raad.

Burgemeester Francesco Vanderjeugd (grote weergave)

Contact

adres
Marktplaats 2
8840 Staden
tel.
051 70 82 00
e-mail
vcard
Digitaal visitekaartje