SpatiëringSpatiëringSpatiëringSpatiëringSpatiëringSpatiëringSpatiëringSpatiëringSpatiëringSpatiëringSpatiëringSpatiëringSpatiëringSpatiëringSpatiëringSpatiëringSpatiëringSpatiëringSpatiëringSpatiëringSpatiëringSpatiëring
Foto landschap StadenSpatiëringFoto landschap StadenSpatiëringFoto landschap StadenSpatiëringFoto landschap Staden
Spatiëringhomecontacteermeldingskaartloket
Spatiëring
helplinkssitemapSpatiëringprintvriendelijkPDFgroot lettertypeklein lettertypeSpatiëring

Speelpleinwerking 2013

Centrale speelpleinwerking zomer 2013

Centrale speelpleinwerking zomer 2013

Omdat kinderen belangrijk zijn !

De afgelopen dagen zijn er heel wat vragen gerezen rond de centralisatie van de zomerwerking in onze gemeente. Het college van Burgemeester en Schepenen kreeg verschillende mails van bezorgde ouders. Wij hebben die stuk voor stuk met de nodige aandacht gelezen. Hieruit bleek dat er verscheidene vragen zijn zoals bereikbaarheid, begeleiding op maat van elk kind, enz.

Daar wij het belangrijk vinden om met een open geest de juiste boodschap te brengen, willen wij de nieuwe benadering omtrent de zomerwerking verduidelijken.

Deze benadering  is kiezen voor het kind en zorgen voor een kwaliteitsvolle begeleiding tijdens de zomerwerking.

Ouders moeten kunnen rekenen op een goed werkende en degelijk uitgeruste speelpleinwerking.

1. Teneinde aan de vele kinderen en ouders voldoende keuzemogelijkheden te kunnen aanbieden werd er geopteerd om dit jaar de 2 volle maanden speelpleinwerking te voorzien. ( = geen sluitingsperiode)

2. Speelpleinwerking vraagt een aangepaste opvang- en speelomgeving,  rekening houdende met de diverse leeftijden van de kinderen. .

3. Een waaier aan activiteiten binnen, maar ook buiten in een groene omgeving  is de beste garantie op een speelse - pleinwerking.  Zomer, met uitdagingen voor kleinere, maar ook grotere kinderen.  

4. Kansen en mogelijkheden tot gebruik van goed uitgeruste  sportinfrastructuur en  een gemeenschapscentrum  met tal van mogelijkheden in de omgeving is een meerwaarde.  

Een centrale speelpleinwerking biedt garanties naar een kwaliteitsvolle opvang.

1.  De beroepskrachten van de Paddenstoel kunnen ingezet  worden voor de opvang van de kinderen met medewerking van gemotiveerde jobstudenten met als resultaat voldoende begeleiding. Dit met het oog op de juiste ondersteuning voor elk kind.

2. Voor het eerst krijgen nu ook de kinderen van 12 tot 14 jaar opnieuw de kans  om deel te nemen aan deze zomerse activiteiten.

3. Centralisatie wil ook zeggen meer krachten op één plaats, dit resulteert in extra begeleiding

4. De kinderen krijgen een kwalitatieve en veilige opvang in een aangepaste omgeving.

5. Doelgericht spelen en animeren met aandacht voor  leeftijd, interesses,  sport, artistieke vaardigheden,...

6. De kans om elkaar alsook nieuwe vriendjes te leren kennen, als het ware een mini-uitwisselingsproject. Centralisatie in een andere deelgemeente behoort in de toekomst ook tot de mogelijkheden. Net zoals wij eraan denken om de maandelijkse gemeenteraad afwisselend in een deelgemeente te houden, zo is ook het idee om de centralisatie jaarlijks afwisselend te laten doorgaan in de deelgemeentes Westrozebeke, Oostnieuwkerke en Staden.   

Dit zijn een aantal evaluaties die mee aan de basis lagen voor de visie omtrent een centrale speelpleinwerking gedurende de ganse zomer, zonder sluitingsmomenten.  De rest van het jaar blijven natuurlijk alle voorzieningen zoals ze tot op heden gekend zijn, verder bestaan.

Maar …..de visie – de puzzel is nog niet af !!

Bereikbaarheid.

Het laatste puzzelstuk in deze verandering is de noodzaak om tot een billijke oplossing te komen, met tevreden ouders en kinderen.  Zeker wat betreft openingsuren en de bereikbaarheid : daar loopt het overleg nog. De bedoeling zou zijn om het onthaal te laten gebeuren in de kinderopvang van elke deelgemeente.  Elke ochtend zou het onthaalmoment de ouders ruimschoots de tijd moeten geven om zoals gewoonlijk hun kind te brengen naar de kinderopvang. Daarna gaan we met gemeenschappelijk vervoer en de nodige begeleiding naar de centrale plaats. Dit met het oog op een haalbare regeling voor de ouders zoals het brengen en afhalen van de kinderen.

Het bundelen van krachten moet leiden tot  een nog betere vakantiewerking, waar het kind centraal staat.

Samen met de beroepskrachten, jobstudenten en anderen is er maar één betrachting : de kinderen een leuke vakantie bezorgen, en dit in harmonie met hun ouders die in deze zomermaanden rekenen op een goed uitgewerkte en uitgeruste vakantiewerking.

Infoavond met voorstelling van de visie en kansen tot overleg is op 29 april 2013. Meer info hier.

Opendeur : voorzien op de geplande locaties op zaterdag 15 juni 2013. Meer info hier.

Met de meeste hoogachting,

Burgemeester  

Francesco Vanderjeugd 

Verschenen op: 6/04/13
Datum archivering: 30/06/13
Dienst: Secretariaat