Gemeenteraadscommissie

Vergaderzaal

De gemeenteraad kan commissies oprichten die samengesteld is uit gemeenteraadsleden. Het voorbereiden van de besprekingen in de gemeenteraadszittingen, het verlenen van advies en het formuleren van voorstellen over de wijze waarop vorm wordt gegeven aan de inspraak van de bevolking telkens als dat voor de beleidsvoering wenselijk wordt geacht zijn de taken die het kan opnemen. 

Een commissie die waakt over de afstemming van het gemeentelijk beleid op het beleid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde agentschappen van de gemeente is wettelijk verplicht in iedere gemeente.

Een lokaal bestuur heeft de keuze om deze opvolging te laten gebeuren in ofwel een aparte commissie ofwel integreert het deze taak in de verschillende bestaande commissies. In Staden werd gekozen voor een aparte commissie voor intergemeentelijke samenwerking onder het voorzitterschap van de heer Bart Bostoen. De agenda en verslagen kan je hiernaast lezen. 

 

Openingsuren & contact

Tel. tel.
051 70 82 05
Fax fax
051 70 42 86
e-mail

Deel deze pagina